Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Voeg de disk eerst toe aan het systeem. Geef dan het commando 

Als het een VM is dan wordt de disk pas gezien na een reboot of het volgende commando.

Code Block
echo "- - -" > /sys/class/scsi_host/host0/scan

Geef dan het volgende commando om te controleren wat de naam is van de nieuwe disk.

Code Block
fdisk -l

Kijk welke schijf er nu bij is gekomen. 

Code Block
$ fdisk /dev/sdb
  •  n : Nieuwe partitie
  • p : Primaire partitie
  • 1 : maak 1e partitie aan

...

Logisch Volume grootte aanpassen

Controleer met pvdisplay de volumegroepnaam. (VG) 

...

Maak de nieuwe partitie gereed voor gebruik in een volumegroep.

Code Block
pvcreate /dev/sdb1

Nu eerst de volumegroep uitbreiden met. (naam controleren met vgdisplay)

Code Block
vgextend VolumeGroep /dev/sdb1

Nu moet het Logisch volume worden uitgebreid

+8G laat de LV groeien met 8 Gb.  

Code Block
lvextend -L+8G /dev/LVMGroep/mountpoint /dev/sdb1

Gebruikt volledige grootte van de disk sdb1 in de VG. Is hetzelfde als: 

Code Block
lvextend /dev/LVMGroep/mountpoint /dev/sdb1

Bovenstaande is hetzelfde als onderstaand commando

Code Block
lvextend -l +100%FREE /dev/LVMGroep/mountpoint

...

Standaard maakt het systeem nog geen gebruik van de extra schijfruimte. Dit gaat middels: 

Code Block
resize2fs /dev/LVMGroep/mountpoint


Warning

Let op als je CentOS 7 gebruikt dan werkt bovenstaande niet. Gebruik dan onderstaand commando om het logisch volume uit te breiden.


Code Block
xfs_growfs /dev/LVMGroep/mountpoint