Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Daar dus het bestand (met een datum tijd van wanneer je het certificaat had geimporteerd) selecteren en dan daarna de rechten voor NETWORK SERVICE toekennen. (Full ControlLezen / Lezen en uitvoeren)

Onder de sleutel HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp moet de binaire waarde met naam SSLCertificateSHA1Hash worden aangemaakt.

...