Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Quickstart voor het vmrun commando. Dit commando laat je virtuele machines beheren vanaf de commandline. Dit geldt voor elke versie van vmware. Dus voor elk OS.

Mac OS X

Eerst vmrun opsporen en in het path plaatsen. Normaliter staat dit niet in het PATH.
Bewerk de .profile file in je home directory. 

Code Block
languagebash
$ nano .profile

Voeg het volgende onderaan toe.

Code Block
languagebash
# VMware Fusion
if [ -d "/Applications/VMware Fusion.app/Contents/Library" ]; then
    export PATH=$PATH:"/Applications/VMware Fusion.app/Contents/Library"
fi

Om een machine te starten geef je het commando vmrun start en dan de locatie van de .vmx file. Deze staan meestal in ~/Documents/Virtual\ Machines.localized/

Code Block
languagebash
$ vmrun start ~/Documents/Virtual\ Machines.localized/Server\ 2012\ R2.vmwarevm/Server\ 2012\ R2.vmx

Met het volgende commando kijk je welke machines er draaien.

Code Block
languagebash
$ vmrun list

Door alleen het vmrun commando te geven krijg je een uitleg over alle opties.