Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Daarna moet je voordat je het schema opnieuw wil aanmaken de recycle bin leegmaken. Deze kan namelijk aanstaan en je kan niet opnieuw items aanmaken die al in de recyle bin zitten.

Code Block
languagesql
purge recyclebin;
commit;

...