Zorg dat de machines (Client en Server) te resolven zijn. Hetzij via DNS danwel via de host file.

Stel de trusted hosts in. Open hiervoor cmd.exe met elevated privileges.

winrm set winrm/config/client @{TrustedHosts="SERVERNAME,CLIENTNAME"}

Nu moet je de credentials instellen voor remote management.

cmdkey /add:SERVERNAME /user:ADMINISTRATOR /pass:PasswordA
cmdkey /add:CLIENTNAME /user:ADMINISTRATOR /pass:PasswordA 

Overigens kan je die voor de client gelijk maken aan je eigen credentials waarmee je bent ingelogd.

Stel wel remote management en remote access in op de doelserver.