Om seconden direct na uitvoer van de query om te zetten in HH:MM:SS formaat volgende gebruiken waarbij de x de naam van het veld is. (Of de eventuele subwaarde.


SELECT 
    TO_CHAR(TRUNC(x/3600),'FM9900') || ':' ||
    TO_CHAR(TRUNC(MOD(x,3600)/60),'FM00') || ':' ||
    TO_CHAR(MOD(x,60),'FM00')
FROM DUAL