$ find -iname "*.xml" | xargs grep -iR <phrase>

of

$ grep -r '<phrase>' --include=*.xml

of

$ find . -name '*php' -exec grep -H '<phrase>' {} +

of zoek in alle bestanden en subdirectories 

$ find . -type f -exec grep -H '<phrase>' {} +