Voor de installatie van XEN wordt in dit geval uitgegaan van een installatie op CentOS.

Installatie Xen

$ mkdir /vm
$ yum install kernel-xen xen
$ nano /boot/grub/menu.lst

default naar 0 veranderen in deze file

$ reboot
$ uname -r

geeft een kernel met xen

Testen

$ xm list

Geeft een lijst met hosts en machines. 

CentOS Guest

$ virt-install --prompt

om een nieuwe CENTOS VM aan te maken install URL is http://mirror.centos.org/centos-5/5/os/i386
CTRL+5 om deze machine te verlaten
Connecten is:

$ xm console MACHINENAAM

Overige Commando's 

$ xm shutdown MACHINENAAM
$ xm create MACHINENAAM
$ xm destroy MACHiNENAAM

automatisch starten 

$ ln -s /etc/xen/MACHINENAAM /etc/xen/auto

UBUNTU Guest

Schijf image aanmaken 

$ dd if=/dev/zero of=/vm/MACHINENAAM oflag=direct bs=1M seek=10239 count=1

XENUBUNTU file gebruiken.
Originele file is te downloaden vanaf http://en.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/lucid/main/installer-i386/current/images/netboot/xen/xm-debian.cfg
Een aangepaste versie is hier XENUBUNTU.cfg te vinden.

memory = 1024
name = "ubuntu01"
vcpus = 1
vif = ['mac=00:16:36:64:3d:f3,bridge=virbr0']
disk = [ "tap:aio:/vm/MACHINENAAM,xvda,w" ]
if not xm_vars.env.get('install'):
bootloader="/usr/bin/pygrub"
else:

Starten met

$ xm create -f MACHINENAAM -c install=true