Soms is het handig om de swap van een server te vergroten. Vooral als het een VM is waarvan het geheugen later is uitgebreid. Bij installatie is dan namelijk een swapfile aangemaakt ter grootte van het RAM op dat moment.
In deze wiki gaan we uit van het toevoegen van een losse file op het bestandssysteem en niet een swap partitie.

Controle

Controle of swap gebruikt wordt: 

$ swapon -s

Aanmaken swapfile

We gaan in dit voorbeeld een 2 Gigabyte swapfile aanmaken.

$ fallocate -l 2G /swapfile
$ chmod 0600 /swapfile
$ mkswap /swapfile
$ swapon /swapfile

Daarna even verifiëren

$ swapon -s

Om ervoor te zorgen dat bij een reboot de boel ook weer goed opkomt het volgende aan de fstab toevoegen.

$ nano /etc/fstab

met als inhoud:

fstab
/swapfile   none    swap    sw    0   0

Extra performance verbeteringsopties

$ cat /proc/sys/vm/swappiness

Meestal geeft dit 60 als resultaat. Deze waarde kan je voor VPS'en beter dichterbij 0 zetten, bijv. 10.

$ cat cat /proc/sys/vm/vfs_cache_pressure

Meestal geeft dit 100 als resultaat. Deze waarde kan je voor VPS'en beter op 50 zetten.
Beide waarden kan je in sysctl.conf zetten. 

$ nano /etc/sysctl.conf

Voeg dan de volgende regels toe:

sysctl.conf
vm.swappiness=10
vm.vfs_cache_pressure = 50