Om alleen files van een bepaalde grootte in te pakken kan je het volgende doen. Je gaat de bestanden eerst 'vinden' en daarna direct tarren.(en gzippen)

In het voorbeeld alles wat maximaal 25 Megabyte groot is.

find /var/dataobjects -type f -size -25M | tar -czv -f /backuplocation/file.tar.gz -T -