Bij Ubuntu kan de welkomstmelding worden uitgeschakeld. Met name de sysinfo kan niet altijd wenselijk zijn. Voor hiervoor het volgende uit.

Uitvoering

$ nano /usr/share/pyshared/landscape/sysinfo/landscapelink.py

Zet nu voor 3 regels een # om ze uit te commenten. Het stuk komt er dan als volgt uit te zien 

landscapelink.py
def run(self):
# self._sysinfo.add_footnote(
# "Graph this data and manage this system at "
# "https://landscape.canonical.com/")