CommandoFunctionele Werking
sed 's/;/","/g'
; omzetten in ","
sed 's_.*_"&_'
" begin regel
sed '/^#123/ d'
#123 begin van regel matchd en wordt verwijderd
sed -e 's/.$/"/' -e 's_.*_"&_' -e 's/;/","/g'

sed -i -- 's/1.1.1.1/2.2.2.2/g' *

Vervang 1.1.1.1 IP adressen in alle files in de huidige directory door 2.2.2.2

I.p.v. * kan je ook een specifieke filenaam opgeven.

sed -i 's/SSLProtocol.*/SSLProtocol +TLSv1.2 +TLSv1.3/' *
Pak in de huidige directory alle bestanden ( * ) en zoek daarin naar 'SSLProtocol *' (Sterretje is dat er vanalles achter mag staan)
Vervang dit stuk door 'SSLProtocol +TLSv1.2 TLSv1.3'