S3 Tools tips en trucs.
Met s3cmd kan een S3 store worden gemanipuleerd. Op deze pagina staan een aantal handige scripts om dit beheer te vergemakkelijken. s3cmd is namelijk een commandline tool waarvan de string soms onnodig lang kan worden. Vandaar een aantal aliassen met variabelen in de commandline.

Directory Listing

Het daadwerkelijke script of commando is als volgt:

$ nano ls3.sh

Inhoud van de file is:

ls3.sh
#!/bin/sh
s3cmd ls s3://"$1"

Maak het script uitvoerbaar.

$ chmod +x ls3.sh

Om het daarna als 'normaal' commando uit te kunnen voeren moet er een alias gemaakt worden in .bashrc 

$ nano ~/.bashrc

Ga naar het gedeelte met de aliassen. Voeg de volgende regel toe. 

.bashrc
alias ls3='/root/ls3.sh'

Hierna even de terminal sluiten en openen of het volgende commando uitvoeren:

$ source ~/.bashrc

Disk usage van een Bucket of Object

Standaard geeft het du commando van s3cmd alleen bytes weer als resultaat. Met onderstaand script wordt dit omgezet naar GigaBytes.

$ nano dus3.sh

Inhoud van de file is: 

dus3.sh
#!/bin/sh
s3cmd du s3://"$1" | awk '{print $1/1024/1024/1024;}'

Maak het script uitvoerbaar.

$ chmod +x dus3.sh

Om het daarna als 'normaal' commando uit te kunnen voeren moet er een alias gemaakt worden in .bashrc 

$ nano ~/.bashrc

Ga naar het gedeelte met de aliassen. Voeg de volgende regel toe. 

.bashrc
alias dus3='/root/dus3.sh'

Hierna even de terminal sluiten en openen of het volgende commando uitvoeren:

$ source ~/.bashrc

Gebruik van de gemaakte commando's

De commando's die hierboven zijn 'aangemaakt' kan je gebruiken als volgt. Het voordeel is dat niet s3:// opgegeven hoeft te worden.
Directory listing van de root Bucket.

$ ls3 ''bucketnaam''

Directory listing van een map in de bucket. Let hierbij op de laatste slash. Deze moet opgegeven worden.

$ ls3 ''bucketnaam/directory/''

Schijfruimtegebruik van de root Bucket.

$ dus3 ''bucketnaam''

Schijfruimtegebruik van een map in de bucket.

$ dus3 ''bucketnaam/directory''