Onderstaande is getest op OpenSUSE. Dit hoeft echter niet overal hetzelfde te zijn en indien de beveiligings-instellingen sterker staan afgesteld hoeft dit niet te werken.

Uitvoering

Start de machine.
Boot regel aanpassen in GRUB met e.

init=/bin/bash

toevoegen Dan als de machine is gestart 

$ passwd root

Indien niet mogelijk

Het kan zijn dat het bestandssysteem niet is gemount. Doe dan het volgende: 

$ mount -o remount,rw /

En probeer nogmaals 

$ passwd root

Als dit ook niet werkt typ dan mount. Stel dat / is gemount op /dev/sda2 typ dan het volgende 

$ mount -o remount,rw /dev/sda2

Het kan zijn dat je een bestandssysteem moet opgeven. Het type kan je zien met 

$ fdisk -l

Als het ext3 is dan wordt het commando voor het mounten als volgt:  

$ mount -o remount,rw -t ext3 /dev/sda2