Als er in een machine, virtueel of fysiek een nieuwe ethernet interface wordt vervangen dan werkt deze niet direct.

Er wordt namelijk een nieuwe interface aangemaakt die nog geen ip gegevens heeft. Als het een vervangende interface betreft kan deze eenvoudig worden omgezet.

Login via de console en bewerk het volgende bestand:

Voor CentOS
nano /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules
Voor Ubuntu
nano /etc/udev/rules.d/10-network.rules

In beide gevallen de regel met eth0 uitcommenten (#) en de regel met eth1 dit veranderen naar eth0.

Herstart de machine.