Voor automatische tijdssynchronisatie instellen het volgende uitvoeren

CentOs

$ yum install ntp
$ chkconfig ntpd on
$ ntpdate pool.ntp.org
$ /etc/init.d/ntpd start

Ubuntu

$ apt-get install ntp

Tijdzone instellen

Nieuwe symlink aanmaken naar juiste tijdzone 

$ cd /etc
$ ln -sf /usr/share/zoneinfo/Europe/Amsterdam localtime