Migreren van normale partities naar LVM. Procedure is gemaakt voor gebruik bij een nieuwe schijf.
Globaal zijn er de volgende stappen:

Ubuntu

Aanmaken LVM

Partitioneer de nieuwe of bestaande schijf.

fdisk /dev/sdb

Je moet wel een boot partitie aanmaken, anders kan Ubuntu niet starten.

n
p
1
[Enter]
+100M
t
83
a

Dan de LVM partitie

n
p
2
[Enter]
[Enter]
t
2
8e
p
w

Formatteer de boot partitie als ext3

mkfs.ext3 -j /dev/sdb1

Maak de LVM aan

pvcreate /dev/sdb2
vgcreate SARIE04 /dev/sdb2
lvcreate -n root -L8G SARIE04
mke2fs /dev/SARIE04/root

Kopieren van bestanden

mount /dev/SARIE04/root /mnt
mount /dev/sdb1 /mnt/boot
rsync -av / --exclude=/{dev,proc,sys,var/run,var/lock,mnt} /mnt

Dit kan even duren...... Hierna herstarten met de oude HD losgekoppeld en een bootdisk.

Grub updaten

apt-get install lvm2 -y
vgchange -a y SARIE04
mount /dev/SARIE04/root /mnt
mount /dev/sda1 /mnt/boot
mkdir -p /mnt/dev/pts
mkdir /mnt/proc
mkdir /mnt/sys
for d in dev/pts dev proc sys; do mount -B /$d /mnt/$d; done
chroot /mnt
grub-install /dev/sda
update-grub