Uitbreiden van een LVM met een extra disk 

Disk toevoegen

Voeg de disk eerst toe aan het systeem.

Als het een VM is dan wordt de disk pas gezien na een reboot of het volgende commando.

echo "- - -" > /sys/class/scsi_host/host0/scan

Geef dan het volgende commando om te controleren wat de naam is van de nieuwe disk.

fdisk -l

Kijk welke schijf er nu bij is gekomen. 

$ fdisk /dev/sdb
  • n : Nieuwe partitie
  • p : Primaire partitie
  • 1 : maak 1e partitie aan

Tweemaal enter en dan:

  • t : Partitie type aanpassen
  • 8e : Linux LVM
  • p : Controleren of alles juist is
  • w : Schrijf wijzigingen naar disk

Logisch Volume grootte aanpassen

Maak de nieuwe partitie gereed voor gebruik in een volumegroep.

pvcreate /dev/sdb1

Nu eerst de volumegroep uitbreiden met. (naam controleren met vgdisplay)

vgextend VolumeGroep /dev/sdb1

Nu moet het Logisch volume worden uitgebreid

+8G laat de LV groeien met 8 Gb.  

lvextend -L+8G /dev/LVMGroep/mountpoint

Gebruikt volledige grootte van de disk sdb1 in de VG.

lvextend /dev/LVMGroep/mountpoint /dev/sdb1

Bovenstaande is hetzelfde als onderstaand commando

lvextend -l +100%FREE /dev/LVMGroep/mountpoint

Bestandssysteem vergroten

Standaard maakt het systeem nog geen gebruik van de extra schijfruimte. Dit gaat middels: 

resize2fs /dev/LVMGroep/mountpoint

Let op als je CentOS 7 gebruikt dan werkt bovenstaande niet. Gebruik dan onderstaand commando om het logisch volume uit te breiden.

xfs_growfs /dev/LVMGroep/mountpoint