Uitbreiden van een LVM met een extra disk 

Disk toevoegen

Voeg de disk eerst toe aan het systeem. Geef dan het commando 

fdisk -l

Kijk welke schijf er nu bij is gekomen. 

$ fdisk /dev/sdb
  •  n : Nieuwe partitie
  • p : Primaire partitie
  • 1 : maak 1e partitie aan

Tweemaal enter en dan:

  • t : Partitie type aanpassen
  • 8e : Linux LVM
  • p : Controleren of alles juist is
  • w : Schrijf wijzigingen naar disk

Logisch Volume grootte aanpassen

Controleer met pvdisplay de volumegroepnaam. (VG) 

lvextend -L+8G /dev/LVMGroep/mountpoint

+8G laat de LV groeien met 8 Gb.  

lvextend /dev/LVMGroep/mountpoint /dev/sdb1

Gebruikt volledige grootte van de disk sdb1 in de VG. Is hetzelfde als: 

lvextend -l +100%FREE /dev/LVMGroep/mountpoint

Bestandssysteem vergroten

Standaard maakt het systeem nog geen gebruik van de extra schijfruimte. Dit gaat middels: 

resize2fs /dev/LVMGroep/mountpoint