Let op. De volgende instructie is gecontroleerd tot versie 11.04 van Ubuntu en virtualbox 4.0. Het artikel moet nog worden geupdate. Sommige zaken zijn al wel geupdate, maar nog niet alles.

In de instructie wordt virtualbox geinstalleerd alsook de webinterface om virtualbox te beheren.

Eerst de repo toevoegen

nano /etc/apt/sources.list.d/virtualbox.list

Het volgende toevoegen, kijk goed naar de versie die je hebt.

ubuntu 11.04
deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian natty contrib
ubuntu 10.10
deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian maverick contrib
Ubuntu 10.04
deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian lucid contrib
Ubuntu 12.04
deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian precisecontrib
Ubuntu 14.04
deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian trusty contrib
Ubuntu 16.04
deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian xenial contrib

Installeer de key

Ubuntu tot 16.04
wget -q https://www.virtualbox.org/download/oracle_vbox.asc -O- | sudo apt-key add -
Ubuntu vanaf 16.04
wget -q https://www.virtualbox.org/download/oracle_vbox_2016.asc -O- | sudo apt-key add -

Ga nu verder met de installatie.

apt-get update
apt-get upgrade -y
apt-get install virtualbox-xx

In bovenstaand voorbeeld is de xx de versie van Virtualbox.

Download de laatste versie van de virtualbox extension pack en installeer deze.

https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads

Download de file middels wget en installeer daarna.

VBoxManage extpack install <filenaam die eerder gedownload is>

Maak de configuratiefile voor virtualbox aan

nano /etc/default/virtualbox

Met deze inhoud

VBOXWEB_USER=vbox
VBOXWEB_HOST=192.168.0.4

Maak dan een user aan waaronder Virtualbox kan draaien

useradd -d /home/vbox -m vbox
passwd vbox

gebruik als password pass

/etc/init.d/vboxweb-service start