Als je handmatig een netwerkinterface in wil stellen voer dan het volgende uit. Onderstaande is getest op Ubuntu. 

Instellen

nano /etc/network/interfaces


 # This file describes the network interfaces available on your system
 # and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
 
 # The loopback network interface
 auto lo
 iface lo inet loopback
 
 # The primary network interface
 auto eth1
 iface eth1 inet static
 address 192.168.52.36
 netmask 255.255.255.0
 network 192.168.52.0
 broadcast 192.168.52.255
 gateway 192.168.52.254

Instellen van DNS gaat op de volgende manier