Als er een extra harddisk is geinstalleerd op het systeem dan kan deze als volgt geschikt gemaakt worden voor gebruik. (Partitioneren en formatteren)
In onderstaande voorbeelden moet hdc en hdc1 worden vervangen door de juiste schijfaanduiding.

Partitioneren

fdisk /dev/hdc

eventueel alle partities wissen

n
p
1
enter
enter
t
83
w

Bestandssysteem aanmaken (Formatteren)

mkfs.ext3 -b 4096 /dev/hdc1

Mounten van Drive in het bestandssysteem

Standaard is de drive niet beschikbaar om mee te werken. Hij moet gemount worden. Dit kan iedere keer handmatig gedaan worden, echter via fstab wordt dit bij elke bootcyclus opnieuw gedaan.

mkdir /vm
nano /etc/fstab

Volgende regel toevoegen

/dev/hdc1        /vm           ext3  defaults    1 1

Rebooten of

mount /vm
df -h

voor check grootte en of hij zichtbaar is.