Om applicaties vanaf sources te kunnen installeren danwel drivers te kunnen installeren zijn development tools nodig. Deze kunnen middels 1 commando worden geinstalleerd. 

CentOS

yum groupinstall 'Development Tools'

Ubuntu

apt-get install build-essential