Soms is het handig om de installatie CD als repository te gebruiken. Bijvoorbeeld als er geen internet mogelijk is voor de server. (Of bij RedHat) Bij deze pagina wordt er geen iso file gebruikt, maar de fysieke cd.


Voorbereiden

Doe de CD in de drive. Of in geval van virtuele machine mount een ISO als CD drive. Mount daarna de CD in het OS. 

mkdir /media/RHEL
mount /dev/hdc /media/RHEL

of

mount /dev/cdrom /media/RHEL

Maak een nieuwe repo aan

nano /etc/yum.repos.d/rhel-cd.repo

met de volgende inhoud

[rhel-cd]
name=Red Hat Enterprise Linux $releasever - $basearch - CD
baseurl=file:///media/RHEL/Server/
enabled=1
gpgcheck=0

Als de laatste optie op 0 staat dan hoeven de gpgkeys niet ingelezen te worden.

Huidige repo leegmaken

yum clean all

GPG keys importeren (Optioneel)

rpm --import "GPG keys van CDROM"