Om bestanden te kunnen kopieren tussen 2 windows shares moeten de windows shares eerst worden gemount als mappen. Hierna kan er gewoon gekopieerd worden tussen de 2 shares.

Losse Commando's

Samba share mounten 

mkdir /mnt/backup
sudo smbmount //192.168.2.90/share /mnt/backup -o user=backup,pass=aw3se4
sudo smbumount /mnt/backup

Script Maken

Scripten backup via smbmount 

#!/bin/sh
smbmount //192.168.2.80/users/nagios /media/fileserver01 -o user=nagios,pass=TBPartner
smbmount //192.168.2.81/users/nagios /media/fileserver02 -o user=nagios,pass=TBPartner
rm -R /mnt/backup/etc-old
mv /mnt/backup/etc /mnt/backup/etc-old
cp -R /usr/local/nagios/etc /mnt/backup
umount /media/fileserver01
umount /media/fileserver02

Inplannen

Crontab job met mail output (Elke dag om 22u backup en om 22:05u de mail) 

00 22 * * * sh /root/backup.sh > /root/backuplog.txt
05 22 * * * mailx -s "Nagios Backup" mailadres@provider.com < /root/backuplog.txt